Điểm mới về sử dụng hóa đơn trong thông tư 37/2017

Điểm mới về sử dụng hóa đơn trong thông tư 37/2017 Những điểm mới về sử dụng hóa đơn trong thông tư 37/2017   Ngày 27/04/2017 BTC ban hành thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Một số điểm mới cần...

Phần mềm Itaxviewer 1.3.1 – phần mềm Itaxviewer mới nhất

Phần mềm Itaxviewer 1.3.1 – phần mềm Itaxviewer mới nhất Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ItaxViewer 1.3.1   DOWNLOAD ItaxViewer 1.3.1 – DOWNLOAD ItaxViewer 1.3.1 mới nhất Link 1: Tại Đây Link 2: Tại Đây             Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.3.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê...

Phần mềm HTKK 3.4.6 – HTKK 3.4.6 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.6 – HTKK 3.4.6 mới nhất THÔNG BÁO NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTKK 3.4.6 NGÀY 05/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ...

Các bước thực hiện hoàn thuế điện tử

Các bước thực hiện hoàn thuế điện tử  Hotrokekhaithue.com.vn xin gửi đến các bạn hướng dẫn các bước thực hiện hoàn thuế điện tử trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) của Tổng cục Thuế. Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NNT sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch...

Phần mềm HTKK 3.4.5 – HTKK 3.4.5 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.5 – HTKK 3.4.5 mới nhất  Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.4.6, ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.5  đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ...

Phần mềm HTKK 3.4.4 – HTKK 3.4.4 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.4 – HTKK 3.4.4 mới nhất Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng kHTKK 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo: Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày...

Phần mềm HTKK 3.4.3 – HTKK 3.4.3 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.3 – HTKK 3.4.3 mới nhất   Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK 3.4.3) phiên bản ngày 05/05/2017, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK 3.4.3) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu DOWNLOAD HTKK 3.4.3 –...

chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt như thế nào?

chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt như thế nào? Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định (Trích điều 9 thông tư 166/ TT-BTC) 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết...

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế

Thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế Hotrokekhaithue.com.vn xin gửi đến quý khách thông báo từ Tổng cục Thuế  v/v thông tin liên hệ hỗ trợ người nộp thuế Để tiếp tục nâng cao chất lượng hỗ trợ các ứng dụng Khai thuế qua mạng (KTQM), Nộp thuế điện tử (NTĐT), các Website (http://www.gdt.gov.vn;https://tncnonline.com.vn; https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn) cho Người nộp thuế (người nộp thuế),...

Phần mềm iTaxViewer 1.3.0 mới nhất

Phần mềm iTaxViewer 1.3.0 mới nhất Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 iTaxViewer 1.3.0 mới nhất          Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn...

© 2017 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.