Các bước thực hiện hoàn thuế điện tử

 Hotrokekhaithue.com.vn xin gửi đến các bạn hướng dẫn các bước thực hiện hoàn thuế điện tử trên hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn) của Tổng cục Thuế.

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NNT sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

TẢI FILE HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ (CÓ HÌNH ẢNH): TẠI ĐÂY

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NNT từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NNT thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng.

CĂN CỨ NGHIỆP VỤ CỦA DỊCH VỤ HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NNT sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng để sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử đáp ứng yêu cầu văn bản nghiệp vụ sau:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;

– Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG HOÀN THUẾ ĐIỆN TỬ

Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

  • Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT

  • Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế

  • Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT

  • Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế

  • Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế

  • Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

 

Tải Phần mềm kế toán Dành cho Doanh nghiệp Mới Thành Lập

Đăng ký Gói chữ ký số – kê khai thuế và BHXH qua mạng

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.