Phần mềm HTKK 3.4.6 – HTKK 3.4.6 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.6 – HTKK 3.4.6 mới nhất THÔNG BÁO NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTKK 3.4.6 NGÀY 05/08/2017 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ...

Phần mềm HTKK 3.4.5 – HTKK 3.4.5 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.5 – HTKK 3.4.5 mới nhất  Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.4.6, ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.5  đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ...

Phần mềm HTKK 3.4.4 – HTKK 3.4.4 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.4 – HTKK 3.4.4 mới nhất Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng kHTKK 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo: Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày...

Phần mềm HTKK 3.4.3 – HTKK 3.4.3 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.3 – HTKK 3.4.3 mới nhất   Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK 3.4.3) phiên bản ngày 05/05/2017, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK 3.4.3) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu DOWNLOAD HTKK 3.4.3 –...

Phần mềm HTKK 3.4.2 – HTKK 3.4.2 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.2 – HTKK 3.4.2 mới nhất Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.2 (HTKK 3.4.2) ngày 07/04/2017 Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.4.2 (HTKK 3.4.2), ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết...

Phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất – HTKK 3.4.1

Phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất – HTKK 3.4.1 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.4.1 mới nhất), ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1,  Tải phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất | Tải HTKK 3.4.1 Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ...

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất HTKK 3.3.8 đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế...

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT cho kỳ thuế 2016 – 2017

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT cho kỳ thuế 2016 – 2017 THÔNG TIN MỚI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NỘP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG => Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT cho kỳ thuế 2016 – 2017 Sau khi nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự...

Hướng dẫn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân Hướng dẫn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân Trong thời gian qua, nhiều cá nhân gặp vướng mắc về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân khi có sự thay đổi số chứng minh nhân dân (CMND) hoặc số...

© 2016 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.