Hướng dẫn đăng nhập lần đầu vào Hệ thống Hóa đơn xác thực

Hướng dẫn đăng nhập lần đầu vào Hệ thống Hóa đơn xác thực Hướng dẫn đơn vị đăng nhập lần đầu vào hệ thống xác thực hóa đơn và phần quyền sử dụng Sau khi đăng ký tham gia hóa đơn xác thực thành công. Trong thời gian chậm nhất 03 ngày, cơ quan Thuế sẽ xét duyệt. Nếu được chấp nhận, đơn vị sẽ nhận được Email thông...

Hướng dẫn đăng ký Hóa đơn xác thực

Hướng dẫn đăng ký Hóa đơn xác thực Đăng ký hóa đơn xác thực Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực bở Cơ quan thuế. Lợi ích của Hóa đơn xác thực được xác định rất rõ là giảm tải thủ tục hành chính, chống giả mạo hóa đơn. Trong bài này, Hỗ trợ kê khai...

Đặc điểm của hóa đơn xác thực

Đặc điểm của hóa đơn xác thực Đặc điểm của hóa đơn xác thực Như đã tìm hiểu hóa đơn xác thực là gì? Chúng ta đã biết hiện nay Tổng cục thuế đã triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn xác thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy đặc điểm của hóa đơn xác thực (hóa...

InvoiceViewer – Phần mềm Xem Hóa đơn xác thực

InvoiceViewer – Phần mềm Xem Hóa đơn xác thực InvoiceViewer InvoiceViewer – là Phần mềm để xem (view) Hóa đơn xác thực là một loại hóa đơn điện tử mới mà Bộ tài chính và Tổng cục thuế đang tiến hành triển khai thí điểm áp dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn xác thực

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn xác thực Tra cứu hóa đơn xác thực. Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế được gọi tắt là tra cứu hóa đơn xác thực tại trang của Tổng cục thuế. Việc tra cứu này có thể áp dụng cho cả người mua và người bán...

Giải đáp về hóa đơn xác thực

Giải đáp về hóa đơn xác thực Hóa đơn xác thực là một loại hóa đơn mới, đang được Bộ tài chính và Tổng cục thuế phối hợp Tổ chức thí điểm áp dụng hóa đơn xác thực cho các Doanh nghiệp từ Tháng 08/2015. Để tìm hiểu tổng quan về hóa đơn xác thực các bạn có thể tham khảo bài...

Thí điểm áp dụng Hóa đơn xác thực

Thí điểm áp dụng Hóa đơn xác thực Ngày 06/08/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế gọi tắt là Hóa đơn xác thực.

Hóa đơn xác thực là gì?

Hóa đơn xác thực là gì? Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực của Cơ quan thuế và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Đây là một khái niệm mới mà Bộ tài chính vừa ban hành và bắt đầu áp dụng...

© 2015 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.