Hướng dẫn đăng nhập lần đầu vào Hệ thống Hóa đơn xác thực

Hướng dẫn đơn vị đăng nhập lần đầu vào hệ thống xác thực hóa đơn và phần quyền sử dụng

Sau khi đăng ký tham gia hóa đơn xác thực thành công. Trong thời gian chậm nhất 03 ngày, cơ quan Thuế sẽ xét duyệt. Nếu được chấp nhận, đơn vị sẽ nhận được Email thông báo về tên và mật khẩu đăng nhập.

Sau khi nhận được email thông báo của Cơ quan Thuế, đơn vị vào lấy thông tin về tài khoản đăng nhập để đăng nhập hệ thống

Bước 1: Vào hệ thống để đăng nhập

Tại đây hệ thống đã mặc định cho những đơn vị những chức năng cơ bản. Đơn vị tự thực hiện phân quyền theo nhu cầu sử dụng của đơn vị mình.

Giao-dien-quan-tri-he-thong-hoa-don-xac-thuc

Trình tự thực hiện gồm:

 • Tạo nhóm người dùng
 • Phân quyền chức năng cho nhóm
 • Gán người sử dụng vào nhóm

Bước 2: Tạo nhóm người dùng

 • Chọn menu “Quản trị hệ thống” . Chọn chức năng “Quản trị nhóm người dùng” 

tao-nhom-nguoi-su-dung

 • Chọn nút “Thêm mới” để khai báo về chức năng cho nhóm quản trị

them-moi-nhom-nsd

 • Tên nhóm: Đặt tên nhóm cho người sử dụng, các bạn có thể đặt : Quản trị hệ thống
 • Sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại tên nhóm vừa thêm

Bước 3: Phân quyền chức năng cho người dùng

 • Để phân quyền cho nhóm: chọn link đầu tiên để “Phân quyền cho nhóm” hoặc “Phân quyền chức năng
 • Tại đây có danh sách về nhóm người sử dụng có các, cuối mỗi dòng của mỗi nhóm, bạn chọn nút “Phân quyền chức năng” như trong video hướng dẫn.

phan-quyen-chuc-nang

 • Chọn các quyền, chọn nút mũi tên để chuyển các quyền sang cho nhóm
 • Bấm nút “Lưu” để ghi nhận việc phân quyền

Bước 4: Gán người sử dụng vào nhóm

 • Để gán người dùng vào nhóm: chọn menu “Quản trị hệ thống”, chức năng “Gán người sử dụng vào nhóm
 • Xuất hiện danh sách nhóm người được sử dụng, bên cuối bảng để thực hiện thêm người sử dụng.

gan-nsd-vao-nhom

 • Chọn người sử dụng vào chọn nút chuyển để gán người dùng vào nhóm

gan-nsd-vao-nhom1

 • Chọn nút “Lưu’ để ghi nhận việc gán người dùng

Bước 5: Đăng nhập lại để hệ thống hiển thị chức năng mới được gán cho người dùng hiện tại.

Sau khi đã phân quyền và chức năng cho người sử dụng, sẽ có chức năng đầy đủ của hệ thống lập hóa đơn trên trang của Tổng cục Thuế hệ thống có tên gọi tắt là VANP. Các chức năng đó là:

 • Quản lý phát hành hóa đơn
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản trị danh mục hệ thống
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Quản trị hệ thống
 • Báo cáo

Kết thúc quy trình đăng ký tham gia hệ thống “Xác thực hóa đơn”

Để bắt đầu có thể sử dụng hóa đơn xác thực các bạn cần đăng ký phát hành hóa đơn xác thực. Cụ thể các bạn có thể xem bài: Hướng dẫn đăng ký phát hành hóa đơn xác thực

Chúc thành công!….

Ý kiến bạn đọc

© 2015 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.