Phần mềm Itaxviewer 1.3.1 – phần mềm Itaxviewer mới nhất

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp ItaxViewer 1.3.1
 

DOWNLOAD ItaxViewer 1.3.1 – DOWNLOAD ItaxViewer 1.3.1 mới nhất

Link 1: Tại Đây
Link 2: Tại Đây
 
          Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.3.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7.
          Bắt đầu từ ngày 07/08/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, Cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.6, iHTKK 3.4.7 thay cho các phiên bản trước đây.
          Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 
 
   +      Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.6:  http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
 
   +   Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.7, iTaxViewer 1.3.1: Thực hiện kê khai và tải bộ cài tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
 
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ Người nộp thuế về ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.
    
           Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
© 2017 Hỗ trợ kê khai thuế | Chữ ký số | Hóa đơn điện tử xác thực. Thiết kế Website bởi VietMoz.